Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

demonstrationsubstantiv~en, ~eri olika betydelser demonstration; protestaktion äv. protest march
förstamajdemonstrationsubstantiv~en, ~erMay-Day demonstration
visningsubstantiv~en, ~arvisande showing; demonstration demonstration; före~ exhibition, display, show
klarläggandesubstantiv~t, ~nelucidation, explanation, demonstration; jfr klargöra
förevisningsubstantiv~en, ~arshowing (vanl. endast sg.)demonstration, exhibition
demonstreratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tdemonstrate; delta i demonstration äv. take part in a (resp. the) demonstration (protest march)
bevisföringsubstantiv~en, ~ardemonstration; argumentation argumentation; jur., förebringande av bevis submission of evidence
synligadjektiv~tsom kan ses visible <för to>; märkbar perceptible, noticeablevara fullt synlig äv. be in full view <för of>synligt bevis ocular evidence (proof, demonstration)bli synlig komma i sikte come into sight (view)
bevissubstantiv~et, =allm. proof < of>, testimony äv. tecken; ådagaläggande demonstration; intyg certificateett bindande bevis conclusive proof, a conclusive piece of evidenceett talande bevis a telling argumentsom ett bevis på… as [a] proof (as evidence, as testimony) of…; som ett tecken på äv. as a mark (token) of…ge (framlägga) bevis furnish (adduce) proofsundanröja bevisen remove the evidencefrikännas i brist på bevis be acquitted through (because of) lack of evidence
© NE Nationalencyklopedin AB