Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

delegeratransitivt verb~de, ~tdelegate
överlåtatransitivt verb-lät, -låtitöverföra transfer, make over; jur.:egendom äv. convey, assign; delegera delegate <ngt till (åt, på) ngn sth to sb>biljetten får inte överlåtas the ticket is not transferablehänskjuta leave <ngt åt ngn sth in sb's hands>jag överlåter åt dig att (+ inf.) I leave it to you to + inf.
© NE Nationalencyklopedin AB