Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

delaverbsärdela divide <i into>, sharedela sig dividedela med 5 divide by 5det är inget att dela it is not worth dividingsinsemellan el. med ngn sharedela på vinsten share the profitsdela rum share a roomdela ngns åsikt share sb's view
verb och partikelverbdela avavskilja partition offdela in idivide intodela uppindela divide up <i into>, split up <i into>, break up <i into>; sinsemellan share <mellan among, between>dela upp sig divide, splitdela utdistribute, deal out, give out
söndraverbdela dividet.ex. parti disrupt, break up
fifty-fiftyadverbdela fifty-fifty share fifty-fifty, go fifty-fifty
klyvaverbsplit, cleave; dela divide upklyva ngt i två delar cut sth in twoklyva sig split
jämntadverbeven, evenly, level, smoothly, regularly etc.; se jämndela jämnt divide equallyinte dra jämnt vara oense not get on well togetherprecis exactly
2 mittsubstmiddle; centrum centre
adverbmitt emellan half-way betweenmitt emot just oppositemitt framför el. mitt för just in front <ngt of sth>mitt för ögonen på ngn right before sb's eyesmitt i in the middlemitt i ngt in the middle of sthmitt ibland oss in our midstdela ngt mitt itu divide into two equal parts, divide in halfmitt på (under, uppe i) in the middle ofmitt över gatan straight across the street
lämnaverbleave; överge abandonge give; låta ngn få let sb have; räcka över hand, passlämna ett anbud på make an offer forlämna en förklaring offer an explanationlämna upplysningar provide information
verb och partikelverblämna ifrån sigge ifrån sig hand overlämna inhand; skicka send in; skrivelse give in; till förvaring leavelämna kvar ngtleave sth; oavsiktligt leave sth behindlämna tillbakareturnlämna utt.ex. paket hand out; t.ex. varor deliver; dela ut distribute
likaadjektivav samma värde etc. equal; om t.ex. antal even; samma, likadan the same2 plus 2 är lika med 4 two and two make (makes) 4fem lika i spel five all
adverbvid verb:likadant in the same way, in the same mannerdela lika divide equally (vid adj. el. adv.): as, just as, equallyhon är lika bra som jag she is as good as mehan är lika gammal som jag he is my age, he is as old as mevi är lika gamla we are the same agei lika grad equallybägge är lika kvalificerade they are both equally qualified
© NE Nationalencyklopedin AB