Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

delsubstpart, portion; avdelning section; band volumeen del av befolkningen part of the populationen del brev förstördes some letters were destroyeden hel del tror det a great many people think soför all del! ingen orsak! don't mention it!, that's quite all right!för den delen as far as that goes, for that mattertill en del a) delvis in part b) några some of themtill stor del to a large extentandel share; beskärd del lotta del i ngt take part in sthjag för min del tror… for my part I think…, as for me, I think…kännedomdel av be informed of, be informed aboutta del av ngt study sth, acquaint oneself with sth
partsubstdel portion, sharejur. party
hurtssubstdel av skrivbord pedestal
maträttsubstdish; del av meny course
krönsubstbergskrön etc. crest; högsta del top
grensubstbranch; med kvistar bough; mindre twigdel av tävling eventskrev crutch, crotch
1 rättsubstmaträtt dish; del av måltid coursedagens rätt på matsedel today's special
omloppsubstcirculation; astron. revolutionen del rykten är i omlopp a number of rumours are going about
personligadjektivpersonal, individualför min personliga del for my partpersonlig kod PIN numberpersonligt pronomen personal pronoun
behållaverbkeep, retainbehålla för sig själv för egen del keep for oneself; tiga med keep to oneself
© NE Nationalencyklopedin AB