Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dekorsubstantiv~en, ~erdécor; teat. äv. scenery; mönster pattern, design
kulisssubstantiv~en, ~erteat.:vägg [wing] flat, side-scene; sättstycke set piece; bildl. [false] frontkulisser dekor vanl. pieces of scenerybakom kulisserna behind the scenes äv. bildl.i kulissen (kulisserna) mellan scendekorationerna in the wings
mönstersubstantivmönstret, =allm. pattern; dekor el. utförande äv. design; föredöme äv. model, paragon; norm standard; på bildäck treadett mönster till en klänning a pattern for a dressvara ett mönster av dygd, flit be a pattern (model, paragon) of…efter mönster from a pattern
© NE Nationalencyklopedin AB