Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

deklarationsubstantiv~en, ~erdeclaration, statementsom rubrik på varuförpackning ingredients, constituentsse självdeklaration
avdragsubstantiv~et, =allm. deduction; rabatt äv. reduction, discount; beviljat allowancegöra [ett] avdrag äv. vid deklaration make a deduction <för for>avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande deduction (deductions) for professional expensesyrka avdrag med visst belopp claim a deduction of…
© NE Nationalencyklopedin AB