Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

debiteraverbdebit; ta betalt charge
kontosubstaccount; löpande räkning current accountdebitera mitt konto charge it to my account
skrivaverbwriteskriva ren (rent) copy out…skriva maskin typeskriva beloppet med bokstäver set out the amount in writing
verb och partikelverbskriva avcopyskriva inbokföra etc. enterskriva in sig registerskriva ompå nytt rewriteskriva påt.ex. lista write one's name onskriva undersign one's name to, put one's name todu måste skriva under you must sign, you must sign your nameskriva uppanteckna write down, take downskriva upp ngt debitera ngt put sth down <på ngn to sb's account>skriva utwrite out; på maskin type; på data print outskriva ut ngnfrån t.ex. sjukhus discharge sb
© NE Nationalencyklopedin AB