Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

debattsubstantiv~en, ~erdebate speciellt parl.; diskussion discussion; överläggning deliberation <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>; i pressen äv. controversy
tv-debattsubstantiv~en, ~ertelevised debate
inrikespolitiskadjektiv~ten inrikespolitisk debatt a debate on domestic policyen inrikespolitisk fråga a question relating to domestic policyav inrikespolitiska skäl for reasons of domestic policy
utrikespolitiskadjektiv~ten utrikespolitisk debatt a debate on foreign policyutrikespolitiskexpert …on foreign affairsUtrikespolitiska Institutet the Swedish Institute of International Affairs
livligadjektiv~tallm. lively; om person äv. vivacious; rörlig active; vaken alert; om skildring o.d. vivid; om debatt animated; om intresse great, keen; om trafik heavy, busy
övertagsubstantiv~et, =bildl. advantage <över over>övertaget över ngn get the better of sbha övertaget i t.ex. debatt el. strid äv. have the best of it; se äv. överhand
inledatransitivt verb-ledde, -lettsbörja begin; t.ex. affärsförbindelser el. debatt el. möte el. samtal open; t.ex. undersökningar institute, set…on foot, initiate; t.ex. angrepp el. offensiv launchinleda bekantskap form an acquaintanceinleda förhandlingar open (enter into, enter upon, initiate) negotiationsinled oss icke i frestelse lead us not into temptation; jfr vidare leda inunder leda
kringpreposition (jfr äv. omkring, om)[runt] om vanl. round; speciellt amer. around; [i trakten] omkring el. äv. friare om tid, mått etc. [round] about; omgivande surroundingkretsa kring solen revolve round (about, amer. around) the sunkring jul [round] about Christmaskringnoll round about…kringklockan sju at about…mystiken kringförsvinnandet the mystery surrounding…om el. angående about, concerningen debatt (tankar) kringett ämne a debate (thoughts) on…adverbse omkring
hetadjektivhetthot; om t.ex. längtan äv. ardent; om t.ex. böner äv. fervent; upphetsad heated, exciteden het debatt a heated discussionheta linjen the hot lineett hett namn a hot favourite, one of the hot favouritesett hett tips a hot tiphett vatten [very] hot waterhet zon klimatzon torrid zonefå det hett [om öronen] get into hot waternär valstriden stod som hetast in the hottest part of…vard., aktuell el. på modet absolutely new, really up to date, hot
© NE Nationalencyklopedin AB