Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dataspelsubstantiv~et, =computer game
spelatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. play äv. bildl.om t.ex. ljus; mus. äv. execute, perform; om skådespelare äv. act; visa [film] show; ~ hasard gamble; låtsas vara pretend, feignspela dataspel play computer gamesspela kort play cardsspela piano (gitarr) play the piano (guitar); vard. äv. play piano (guitar)spela teater, se teaterspelarollen Hamlet play (act) [the part of] Hamletspela apa play the ape, monkey aboutspela hjälte act the herospela sjuk pretend to be ill, sham (feign) illness; mil. malingerspela defensivt sport. play defensivelylåta fantasin spela draw on one's imaginationspela mot ngn i sport play sb; i pjäs play opposite sb, co-star sbspela schack mot ngn play sb at chessspela om pengar play for moneyspelaen häst bet on…spela på ngns känslor play on sb's feelingsspela på lotteri take part in a lottery (lotteries (pl.))om orre o.d. call; om lärka o.d. sing (tr.), vinscha hoist, winch
partikelverbspela avspela av ngn pengar win…off sbspela bortgamble awayspela framfotb. play (make) a through passspela igenom ett musikstyckeplay…over (through)spela in (tr.)spela in en cd record a CDspela in en film make (produce, fotografera shoot) a filmspela in ngt på band, video etc. record sth, tape sth (itr.), inverka come into playspela medjoin in the game; kortsp. take a handspela med i en film appear in…spela ommus.,sport. e.d. replay, play…again; en scen take…[over] againspela uppspelläxa play <för to>t.ex. en vals strike upspela upp till dans strike up a danceljudband play backspela utett kort lead, playspela ut ngn mot ngn play off sb against sbkyrkan har spelat ut sin roll …has had its daysport. outplayspela över (jfr överspelad)överdriva overdo it; om skådespelare overactspela över ett band ljudband re-record a tape
© NE Nationalencyklopedin AB