Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dansaverbdancedansa bra be a good dancerdansa dåligt be a poor dancerdansa vals dance the waltz, do the waltz, waltzgå ut och dansa go out dancing
1 valsaverbdansa waltz
tangosubsttangopl. -sdansa tango do the tango
rumbasubstrumbadansa rumba do the rumba, dance the rumba
1 valssubstmusik. waltzdansa vals do a waltz, waltz
hambosubstHambo polkadansa hambo do the Hambo, dance the Hambo
roaverbamuse; underhålla entertainvara road av att dansa like dancingroa sig amuse oneself
övningsubst ((endast sing.)): praktik el. vana practice; träning trainingövning i att dansa practice in dancing ((med pl.)) exercise; t.ex. brandövning drillgymnastiska övningar gymnastic exercises
© NE Nationalencyklopedin AB