Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dammaverbdustdamma av i ett rum dust a roomdamma ned i ett rum make a room dustyvad det dammar! what a lot of dust there is!
torkasubstdrought, dry weather
verbdry; genom t.ex. gnidning wipetorka disken do the drying-uptorka sina tårar wipe away one's tearsbli torr get dry
verb och partikelverbtorka avt.ex. skorna wipe; damma av dusttorka av ansiktet dry one's facetorka av dammet på ngt wipe the dust off sthtorka bortfläck wipe offget dried uptorka uppwipe up, mop upbli torr dry up, get dry againtorka utom t.ex. flod dry up, run dry
© NE Nationalencyklopedin AB