Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 dammsubstantiv~etdustriva (röra) upp mycket damm kick up a great deal of duststå och samla damm be gathering (collecting) dust
1 dammsubstantiv~en, ~arfördämning, vall tvärsöver flod dam, weir, barrage; skydds~ vid hav dike, dyke, sea wallvattensamling pond; större, vid kraftverk o.d. pool, reservoir
fördämningsubstantiv~en, ~arskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse damm
uttorkadadjektiv-torkat, ~edry; om damm dried up; om mark parchedvetensk. desiccatedmed. dehydrated
1 vallsubstantiv~en, ~arupphöjning bank; bank embankment; fästnings~ rampart, earthwork; skydds~ o.d.se damm
ansiktsskyddsubstantiv~et, =allm. face protection; sport. face guard; tekn. face shield; mot damm dust mask
tusssubstantiv~en, ~arav bomull el. tråd el. tyg o.d. wad; av damm el. ludd o.d. piece of fluff; hopknycklad boll av t.ex. papper ball
lagratransitivt verb~de, ~tförvara store äv. data.; magasinera warehouse; för kvalitetsförbättring:t.ex. vin lay down…to mature; t.ex. ost leave…to ripenreflexivt verb~de, ~t~ sig a) geol. stratify b) om t.ex. damm settle [in layers]
smolksubstantiv~etung. particle of dirt (damm dust)smolk i ögat get something in one's eyedet har kommit smolk i glädjebägaren bildl. there is a fly in the ointment
vippasubstantiv~n, vipporpuder~ puff; damm~ feather dusterbot. panicleintransitivt verb~de, ~tswing up and down; gunga seesaw; amer. äv. teeter; guppa bob; t.ex. om plym wavevippa med foten swing one's footvippa på stjärten wag one's tail
© NE Nationalencyklopedin AB