Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dalsubstantiv~en, ~arvalley; högtidl. vale, dale
dalsänkasubstantiv~n, -sänkordepression; dal valley
sänkasubstantiv~n, sänkorfördjupning depression, hollow; dal valleymed. sedimentation rateta sänkan carry out a sedimentation test <på ngn on sb>transitivt verbsänkte, sänktminska, göra (placera) lägre lower äv. mus.; priser el. skatter o.d. äv. reduce; priser el. lön äv. cut; rösten äv. dropsänka ned sink; i vätska äv. immerse, submerge <i into>; fira ned lowersänka ngns betyg i ett ämne lower sb's mark (amer. grade)sänka farten slow down, reduce speedsänka huvudet lower one's headsänka sina krav lower one's demandsmed sänkt blick (sänkt huvud) with downcast eyes ([one's] head lowered)sänka ett fartyg sink a shipreflexivt verbsänkte, sänktsänka sig descend; om mörker el. tystnad äv. fall <över on>; bildl. om person äv. lower oneself <till to>skymningen sänker sig twilight is falling
© NE Nationalencyklopedin AB