Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dagersubstantiv~n, dagrar[dags]ljus daylight, light; bildl.:belysning lightdet är full dager it is [as] light as dayinnan det blev dager before it got (grew) lighti full dager in a full lightkomma i en helt annan dager be put (placed) in a completely different lightställa ngt i en gynnsam (fördelaktig) dager put (place)…in a favourable lightframstå i sin rätta dager stand out in its right (true) lightkonst.[skuggor och] dagrar light [and shade] (sg.)
ofördelaktigadjektiv~tallm. disadvantageous, unfavourable <för to>; om affär unprofitable; om utseende unprepossessingi [en] ofördelaktig dager in an unfavourable light
fördelaktigadjektiv~tallm. advantageous <för to>; vinstgivande profitable; gynnsam favourablei en fördelaktig dager in a favourable lightfördelaktigt yttre prepossessing (attractive) appearance
belysningsubstantiv~en, ~arallm. lighting, illumination; dager light äv. bildl.dämpad belysning subdued (soft) lightelektrisk belysning electric lightingindirekt belysning indirect lightingi historisk belysning in the light of history
© NE Nationalencyklopedin AB