Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dagsubstdayen dag el. en vacker dag one day; avseende framtid one day, some day, one of these daysgod dag! good morning (afternoon, evening)!; vid presentation how do you do?vara dagen efter have a hangoverdag för dag day by day, every dayleva för dagen live for the momenti dag todayi dag om ett år a year from todaynu (just) i dagarna a) gångna during the last few days b) kommande during the next few daysi forna (gamla) dagar in days of oldi våra dagar in our day, nowadaysom (på) dagen el. om (på) dagarna in the daytime, by daymitt på ljusa dagen in broad daylightpå gamla dagar var han… in his old age (as an old man) he was…dagsljus daylightse dagens ljus first see the light of daykomma i dagen come to lighthan är sin far upp i dagen he's just like his father
god daginterjektionse god dag under dag
i dagadverbtodayi dag om ett år a year from today
Alla hjärtans dagsubstSt. Valentine's Day 14 februari
Alla helgons dagsubstthe Saturday between 31st October and 6th November
kulenadjektivom dag raw and chilly, bleak
spikaverbnail; med nubb etc. tackspika fast nail <vid on to>spika en dag bestämma fix a day
dämpadadjektivsubdueddämpad musik soft musichon var något dämpad i dag she was a bit subdued today
nästaadjektivnextnästa dag a) påföljande the next day, the following day b) nu följande next day
fjortonderäkneordfourteenthförk.14thvar fjortonde dag once a fortnight; se femteför ex. o. femte-för sammansättningar
© NE Nationalencyklopedin AB