Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dörrsubstdoorfölja ngn till dörren see sb to the doorstå för dörren be at handvisa ngn på dörren show sb the doorinom stängda dörrar behind closed doors
överstyckesubstpå dörr lintel
1 regelsubstpå dörr bolt
gnisslaverbsqueak; om dörr etc. creak
gnisselsubstsqueak, squeaking; om dörr etc. creak
säkerhetskedjasubstpå dörr door-chain; på smycke safety-chain
bagageluckasubstbil.utrymme boot; amer. trunkdörr boot lid; amer. trunk lid
brevinkastsubstpå dörr letterbox; amer. mail droppå posten postbox; amer. mailbox
gnällaverbjämra sig whine; yttra missnöje grumble; klaga complainom dörr creak
handtagsubstpå dörr, väska etc. handle; runt knobge ngn ett handtag hjälp lend sb a hand
© NE Nationalencyklopedin AB