Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dömatransitivt verb och intransitivt verbdömde, dömtallm. judge <av (efter) by (from)>; speciellt i brottmål sentence, condemndöm själv! judge for yourselfjag dömer honom inte bildl. I do not set myself up in judgement of himatt döma av… el. av…att döma judging (to judge) from (by)…av (efter) allt att döma to all (judging by) appearances, as far as can be judgeddöm om min förvåning när… judge of (imagine) my surprise when…döma ngn till [5 000 kronors] böter fine sb [5,000 kronor]döma ngn skyldig [till…] convict sb (find sb guilty) [of…]staden är dömd till undergång the town is doomed to destructionplanen är dömd att misslyckas the scheme is doomed to failure
sport.:allmän idrott, kapplöpning m.m. act as judge; tennis m.m. umpire; fotb. el. boxn. refereedöma bort disallowdöma frispark (straffspark) award a free kick (a penalty [kick])
synbarligenadverbuppenbart obviously, evidently; av allt att döma apparently
indiciersubstantiv i pluraljur.döma indicier …on circumstantial evidence
bötersubstantiv i pluralfine (sg.)döma ngn till 500 kronors böter fine sb 500 kronor
fotfelsubstantiv~et, =tennis. foot faultdöma fotfel call a foot fault
frisparksubstantiv~en, ~arsport. free kickdöma frispark award a free kicklägga en frispark take a free kick
straffsparksubstantiv~en, ~arsport. penalty [kick]; spot kicklägga en straffspark take a penaltydöma straffspark award (give) a penalty
utseendesubstantiv~t, ~nyttre appearance; saks äv. look; persons vanl. looks (pl.)uppsyn aspectförlora sitt utseende lose one's looks, deteriorate in appearanceändra utseende change [one's appearance]han har utseendet emot sig his appearance is against himav (efter) utseendet att döma är det (hon) to judge by (from) appearances…, by (from) the look of it (her)…de liknar varandra till utseendet they resemble one another in appearancekänna ngn till utseendet know sb by sight (appearance)
hundsubstantiv~en, ~ardog; jakt~ äv. houndman skall inte döma hunden efter håren appearances are deceptivefrysa som en hund be chilled to the marrowde är som hund och katt they are like cat and dog, they are at daggers drawn[få] slita hund [have to] rough it, have a rough time of ithär ligger en hund begraven there is something fishy about this, I smell a rat herelära gamla hundar sitta teach an old dog new tricks
tillkommaintransitivt verb-kom, -kommitse komma tillunder kommatillkommatillhöra ngn vara ngns rättighet be sb's due, belong to sb; vara ngns plikt be sb's duty; åligga ngn devolve [up]on sbdet tillkommer inte mig att döma it is not for me to… + inf.ge var och en vad honom tillkommer give every man his duetillkomme ditt rike! bibl. thy kingdom come!
© NE Nationalencyklopedin AB