Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

döljaverbconceal <för from>, hide <för from>; maskera disguise <för from>jag har inget att dölja I have nothing to hidehålla sig dold be hiding, be in hiding
skylaverbhölja cover; dölja hideskyla över cover up
gömmasubsthiding-place
verb, döljagömma ngt hide sth, hide sth away, conceal <för from>gömma sig hide, hide oneself <för from>
skymmaverbblock; dölja conceal, hidedu skymmer mig you are in my lightskymma sikten block the viewmörkna get darkdet börjar skymma it is getting dark
© NE Nationalencyklopedin AB