Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dödströttadjektiv=vara dödstrött be dead tired (all in); vard. be dead beat (dog-tired)
färdigadjektiv~tavslutad el. fullbordad finished, completed; undangjord done; klar el. beredd ready, preparedfärdig att användas ready for usefärdig att gå ready to gofå (göra) ngt färdigt a) avsluta finish sth, get sth finished (done) b) iordningställa get (make) sth ready <till for>bli färdig med ngt finish sth; vard. get through with sthär du färdig [med arbetet]? have you finished [your work]?, are you through [with your work]?han är alldeles färdig slut he's had it, he's finished; dödstrött he's dead tired (all in)vara färdignära att (+ inf.) be on the point of + ing-formvara färdig att spricka av nyfikenhet be bursting with curiosity
© NE Nationalencyklopedin AB