Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dödsdömdadjektivhan är dödsdömd he has been sentenced to death, he has been condemned to deathförsöket är dödsdömt the attempt is doomed to failure
benådaverbpardon; dödsdömd reprieve
benådningsubstpardon; av dödsdömd reprieve; amnesti amnesty
nådsubstnåd be pardoned; om dödsdömd be reprievedtitelErs nåd Your Grace
© NE Nationalencyklopedin AB