Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dödsbosubstantiv~et, ~nestate [of a deceased person]den avlidnes dödsbo the estate of the deceased
sterbhussubstantiv~et, =dödsbo estate [of a deceased person]
behållningsubstantiv~en, ~aråterstod remainder, surplus; saldo balance [in hand]; förråd store, supplybehållning i dödsbo jur. residuekontant behållning cash [in hand]vinst, utbyte profit; intäkter av t.ex. konsert proceeds (pl.) <av of>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknasavkastning yieldge…i ren behållning yield…clear profit (…net)ha behållningutbyte av ngt profit (benefit) by sth
© NE Nationalencyklopedin AB