Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dödadjektivdeadden döde the dead man; den avlidne the deceasedde döda the dead
substdeathta död kill; slå ihjäl put sb (sth) to death; utrota exterminateligga för döden be dyingvara nära döden be at death's doormisshandla ngn till döds batter sb to death
bortgångsubstdöd decease
2 gravsubstför död grave; murad tomb
segnaverbsegna till marken sink to the groundsegna död ner el. segna ner död drop down dead
brådadjektivbrådskande busy; plötslig sudden, hastyen bråd död a sudden death
levandeadjektivmotsats: död living, alive; om djur live (endast före subst.)levande varelser living beingsmera död än levande more dead than alivekomma levande från ngt come out of sth aliveen levande fisk a live fishett levande intresse a keen (lively) interestett levande lexikon a walking encyclopediai levande livet in real lifeen levande skildring a vivid description
2 stridsubstkamp fight, fighting ((endast sing.))spec. hård struggle; spec. mellan tävlande contest; drabbning battle; oenighet contention ((endast sing.))strife ((endast sing.))konflikt conflict; dispyt disputeen strid på liv och död a life-and-death struggleinre strid inward strugglei strid mot reglerna in violation of the rulesdet står i strid med (mot) avtalet it goes against the agreement
gällaverbgälla för a) räknas som el. anses som count b) vara värd be worthvara giltig be validdetta gäller (gäller för) samtliga fall this holds good for all casesangå concernvad gäller saken? what is it about?det gäller liv eller död it is a matter of life and deathnär det gäller when it really matters
2 vidprepositionrumsbetydelse at; bredvid by; nära nearsitta vid ett bord sit at a table; bredvid sit by a tableställ cykeln vid dörren! put your bike by the doorstan ligger vid en flod the town stands on a riverhuset ligger vid en gata the house is in (amer. on) a streetvid gränsen at the frontiervid kusten on the coastsida vid sida side by sideslaget vid Hastings the battle of Hastingsför att uttrycka verksamhetsområde el. förhållande:vara anställd vid en firma be employed at a firmhan är vid marinen he is in the Navyvara fäst vid ngn be attached to sbvara fäst vid ngt be attached to sth, be fastened to sthtidsbetydelse atvid mitt besök i… when on a visit to…vid hans död on his deathvid sin död när han dog when he diedvid halka when it is slipperyvid god hälsa in good healthvid jul at Christmasvid leverans on deliveryvid middagen at dinnervid midnatt at midnightvid dåligt väder in bad weathervid arton års ålder at the age of seventeen
© NE Nationalencyklopedin AB