Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dödadjektivdöttdead äv. bildl.; livlös inanimate, lifelessbollen är död sport. …out of playdött kapital idle (dead) capital, idle moneydött lopp dead heatdöd mans grepp säkerhetsgrepp dead man's handledöda punkter bildl. dull momentsdöd vinkel blind spotdöd den 5 maj died on 5th Maydöd för världen dead to the worldDöda rubrik för dödsannonser Deathsvara död och begraven be dead and buriedsubst. adj.den döde the dead man; den avlidne the deceasedde döda the deaduppstå från de döda rise from the deaddöda och sårade dead (killed) and wounded, casualties
substantiv~en, ~ardeath; frånfälle (speciellt jur.) decease, demisedöden vanl. death; personifierad Deathdöd åt förtryckaren! death to the oppressor!döden blev ögonblicklig death was instantaneousdöden inträdde klockan sex he (resp. she) died at six o'clockdet blir hans död it will be the death of himfå en [ond] bråd död come to a sudden [violent] deathta (få) död kill [off]; slå ihjäl put…to death, kill; utrota exterminateligga för döden be nearing one's end, be on one's deathbedgå i döden för die for, go to one's death fortrogen in i (intill) döden faithful unto deathvara nära döden be at death's doordöma ngn till döden sentence sb to deathmisshandla ngn till döds …to deathsörja sig till döds die of grief; av olycklig kärlek die of a broken heart
bortgångsubstantiv~endöd decease, departure
kvalfulladjektiv~tagonizing; om död extremely painful
vållandeadjektivoböjl.vara vållande till annans död be guilty of manslaughtersubstantiv~tvållande till annans död manslaughteren ~, pl. =, den vållande personen the offender
dödsbudsubstantiv~et, =, dödsbudet budet om hans död the news of his death
segnaintransitivt verb~de, ~tsegna ned pass outsegna död ned drop down dead
sorgebudsubstantiv~et, =mournful (sad) news; om ngns dödse dödsbud
styckningsubstantiv~en, ~arav kött o.d. cutting-up; av död kropp dismemberment; av mark parcelling [out], allotment, division
ruttnaintransitivt verb~de, ~tbecome rotten osv. (jfr rutten); rot, go bad, putrefy; murkna äv. decay; om död kropp o.d. decomposeruttna bort rot away äv. bildl.
brådadjektivbråttbrådskande busy, bustling; plötslig sudden, hasty, hurrieden bråd död a sudden deathdet är bråda dagar nu inför bröllopet the days are very busy…, things are hectic…
© NE Nationalencyklopedin AB