Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

intransitivt verb och transitivt verbdog, döttdie; avlida äv. pass away; omkomma äv. perish, be killedvi ska ju alla en gång äv. one can't live for everjag är så hungrig så jag kan I'm dying of hunger, I'm starvinghär är så tråkigt så man kan I'm bored to death here, I'm dying of boredom here en naturlig död die a natural death en våldsam död äv. meet with a violent death som flugor die like flies av brustet hjärta (olycklig kärlek) die of a broken heart av längtan efter ngt (efter att (+ inf.)) be dying for sth (to + inf.)vad dog han av? what did he die of?det dör han inte av bildl. that won't kill him för fosterlandet die (give one's life) for one's country i cancer die of cancer
partikelverbdö bortom ljud, ljus die away (down), fade [away]bullret dog bort äv. the noise subsideddö undandie offdö utdie out; om ätt el. art äv. die off, become extinct; om eld äv. die down; om ord äv. become obsoletesamtalet dog ut the conversation flagged
svältdödsubstantiv~endeath from starvationsvältdöden starve to death
hjältedödsubstantiv~en, hjältedöden die the death of a hero
hjärtesorgsubstantiv~en, ~erdeep-felt grief, heartachedö av hjärtesorg die of a broken heart
svältsubstantiv~enstarvation; hungersnöd faminedö av svält die of starvation (famine)
barnsängsubstantiv~en, ~arsäng för barn cot; amer. cribmed. childbed, childbirth, confinementdö i barnsäng die in childbirth
2 kolaintransitivt verb~de, ~tkola [av] el. kola vippen vard., kick the bucket, peg out
avsomnaintransitivt verb~de, ~t depart this life, pass awayde [saligen] avsomnade the [dear] departed
knallsubstantiv~en, ~arbang; gevärs el. pistols äv. crack, report; vid explosion detonation; åsk~ crash, peal, clap; korks popknall och fall segna ned fall down dead on the spot
pinnesubstantiv~n, pinnarallm. peg; större stick; för fåglar perch; steg~ rungstel (styv) som en pinne [as] stiff as a pokertrilla av pinn[en] peg out
© NE Nationalencyklopedin AB