Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dåligadjektivbad <i, at>, poor <i, at>; sämre sorts inferior; svag, klen weakdålig sikt poor visibilitydålig smak bad tastetala dålig svenska speak poor Swedishdåliga betyg poor marks; amer. poor gradesdåliga tänder bad teethdåliga varor inferior goodsdet var inte dåligt det! that's not bad!dålig i engelska poor at Englishdet är dåligt med potatis i år there's a shortage of potatoes this yearkrasslig unwell; inte riktigt kry out of sorts; illamående sickbli dålig be taken illjag känner mig dålig I don't feel well, I feel rotten
darrigadjektivsvag el. dålig shaky
andedräktsubstbreathdålig andedräkt bad breath
eländigadjektivwretched, miserablevard., dålig rotten, lousy
useladjektivwretched, miserable; dålig worthless; elak vile, mean
avigsidasubstwrong side, reversenackdel drawback, downside; dålig sida unpleasant side
krångligadjektivsvår difficult; invecklad complicated; besvärlig troublesome; kinkig awkward; dålig, t.ex. om mage weak
ganskaadverbtämligen fairly i förbindelse med något positivt; riktigt quite; 'rätt så' rather; vard. prettyganska dålig rather bad, pretty bad
ekonomisubsteconomysom läroämne economics ((med verb i sing.))ekonomisk ställning, finanser finances (pl.)vi har dålig ekonomi our finances are poor
karaktärsubstcharacter; beskaffenhet nature, quality; läggning disposition; viljestyrka will-powerjag har dålig karaktär skämts. I've got no will-power
© NE Nationalencyklopedin AB