Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

dåförtidenadverbat that time, in those days (times)
adverballm. then; den gången el. dåförtiden äv. at that time, in those days (times); vid det tillfället äv. on that occasion; i det ögonblicket äv. at that moment; i så fall äv. in that case[just] [just] at the time[senast] by then, by that time och now and then (again), occasionally, on and off, from time to timedet var det! times have changed [since then]!, those were the days!när då? when?som obeton. fyllnadsord vanl. utan [direkt] motsv. i eng.;ja (nå) så! då är det ju bra well, it's all right then!jag (du, han etc.) då? what about me (you, him etc.)?vad nu då? what's up now?och särskilt… and especially…ja, i så fall gör jag det well, in that case I'll do so
konjunktionför att ange tidssammanhang when (äv. rel.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvid det laget (den tid) då äv. by the time [that]; just som [just] as; samtidigt med att as; medan while; då däremot whereas; så snart som as soon as, directly; närhelst wheneverden dag då… som adv. the day when (that)…nu now that; vard. now; nu medan now while jag var barn when (medan while) I was a child vi (de) anlände bad vi… äv. on (on their) arriving, we asked…
för att ange orsakssammanhang as; i betraktande av att seeing [that] ju since det förhåller sig så that being so
© NE Nationalencyklopedin AB