Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

därtilladverbto that (this, it m.fl.)med hänsyn därtill in view of that (dessa fakta those facts)orsaken därtill the reason for that (till att man gör så for doing so)med därtill hörande… with the…belonging to it (resp. them)en sportstuga med allt vad därtill hör …and everything that goes with iten segelbåt med allt vad därtill hör äv. a fully-equipped sailing-boatdärtill kommer frakt to that [there] must be added…därtill kommer att han… moreover, he…; added to this, he…de därtill nödvändiga pengarna the money necessary for the purposedessutom besides osv.; jfr dessutom
nöddadjektivnöttdärtill var jag nödd och tvungen I was forced and compelled to do so
härtilladverbto this (that, it m.fl.)med hänsyn härtill in view of this (dessa fakta these facts); för ex. jfr vidare därtill
tillhörandeadjektivoböjl.som hör till det (dem) …belonging to it (them); förbunden med det (dem) …adherent to it (them); om abstr. subst. …incident to it (them); därtill passande …to matchett hus med tillhörande inventarier …complete with movablesett lågtryck med tillhörande nederbördsområde …with accompanying rainfall (resp. snowfall)
ytterligareadjektivoböjl.vidare further; därtill kommande additional; mera moreett ytterligaretillägg äv. another…adverbvidare further; ännu mera still (even) moreytterligare två månader another (a further) two months, two months moreytterligare 100 kronor an additional 100 kronor, 100 kronor moreytterligare ett exempel one more…, [yet] another…inte ha ngt ytterligare att tillägga …to add besides
© NE Nationalencyklopedin AB