Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

därifrånadverblokalt from there; från denna plats (punkt) äv. from that place (point); från denna osv. from that (it, those, them m.fl.)[bort] därifrån away [from there]långt därifrån far from there, far away (off); bildl. far from itut därifrån out of it; ut ur rummet etc. out of the room etc.därifrån och dit from there to therehan gick därifrån he left [the place]det var därifrån han kom that's where he came fromingen kom levande därifrån not one came out alivehan reste därifrån i går he left [there] yesterdaydärifrån räknat är det tio år counting from then…
härifrånadverb (jfr äv. därifrån)lokalt from here; från denna plats, punkt äv. from this place (point)[bort (borta)] härifrån away [from here]långt härifrån far from here, far offut härifrån! försvinn get out of here!härifrån och dit from here to theregå (resa osv.) härifrån leave [here]från denna osv. from thisbortsett härifrån apart from this [fact]det är härifrån han har fått sina idéer this is where he [has] got…from
© NE Nationalencyklopedin AB