Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

därbortaadverbover there
däradverbdemonstr. thereden (så, sådan) där, se under den B, , sådanhär och där, se under härdär borta (nere m.fl.), som adv.se därborta, därnerem.fl.där bakom mig there behind medär i huset (trakten) in that house (neighbourhood)där på platsen thereförhållandena där på platsen äv. local conditionsdär under bordet under…theredär uppifrån taket up there from…han där that man (boy etc.)där finns ingenting there is nothing theredär gick jag och hoppades (väntade) there I was, hoping (waiting)där gick jag och trodde att du skulle komma there I was believing that…där har du! var så god! there you are!där har (fick) du! till den man slår take that!där har vi det! el. där ser du! there you are!där tar du fel that's where you're wrong, you are wrong thererel. where; varhelst whereverlandet, där… äv. the country in which…hon är så söt där hon sitter …sitting theredet var där [som] de fann honom that was where…, it was there [that]…
© NE Nationalencyklopedin AB