Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

däradverbdemonstr. thereden (så, sådan) där, se under den B, , sådanhär och där, se under härdär borta (nere m.fl.), som adv.se därborta, därnerem.fl.där bakom mig there behind medär i huset (trakten) in that house (neighbourhood)där på platsen thereförhållandena där på platsen äv. local conditionsdär under bordet under…theredär uppifrån taket up there from…han där that man (boy etc.)där finns ingenting there is nothing theredär gick jag och hoppades (väntade) there I was, hoping (waiting)där gick jag och trodde att du skulle komma there I was believing that…där har du! var så god! there you are!där har (fick) du! till den man slår take that!där har vi det! el. där ser du! there you are!där tar du fel that's where you're wrong, you are wrong thererel. where; varhelst whereverlandet, där… äv. the country in which…hon är så söt där hon sitter …sitting theredet var där [som] de fann honom that was where…, it was there [that]…
härnereadverbdown here (där there)
självhushållsubstantiv~et, =där man tillverkar o. producerar allt själv self-sufficient household; där man kan laga mat självlägenhet för självhushåll self-catering accommodation
tjuvgömmasubstantiv~n, -gömmordär tjuvgods ska gömmas place for harbouring stolen property; där tjuvgods har gömts place where stolen property has been harboured
livslevandeadjektivoböjl.där stod han livslevande …as large as life, in the flesh, in person
härinneadverbin here (där there)härinne i rummet here in the room, in this room
hemtraktsubstantiv~en, ~erhome district (area)i mina hemtrakter där jag bor [in the area] where I live; där jag växte upp where I grew up, where I'm from
åjainterjektiontämligen bra el. så där not too badåja,så märkvärdigt är det väl inte well,…
häromkringadverb[all] round here (där there); i trakten äv. in the country round about here, in this neighbourhood
fånsubstantiv~et, =fool, idiot, oafpl. -s el. oavesstå inte där som ett fån! don't stand there like a fool!
© NE Nationalencyklopedin AB