Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

däradverbtheredär bakom mig there behind medär i huset in that househan där that fellowdär ser du! there you are!det var där som jag mötte henne that was where I met her
härinneadverbin here; där in there
häruppeadverbup here (där there)
härnereadverbhär down (below) here; där down (below) there
hemtraktsubsti min hemtrakt a) där jag bor in the neighbourhood of my home b) där jag växte upp where I grew up, where I come from
överalltadverbeverywhereöverallt där det finns… wherever there is (are)…
förekommandeadjektivi förekommande fall där så är lämpligt where appropriateobliging; artig courteous
substlee; skydd mot vinden shelterdär ligger du i that puts you in the shade, doesn't it?
samtligaadjektivsamtliga passagerare all the passengerssamtliga var där all of them (us etc.) were there
pay-per-viewsubsttv. pay-per-view; slags betal-tv där man betalar för speciella evenemang
© NE Nationalencyklopedin AB