Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dsubstantivd:et, d:n el. dbokstav dutt.di:mus. D
d-mollsubstantivoböjl.mus. D minor
D-dursubstantivoböjl.mus. D major
D-marksubstantiv~en, =hist., myntenhet D-mark
D-vitaminsubstantiv~et el. ~en, ~ervitamin D
stambokfördadjektiv-förtlantbr. pedigree[d]stambokförd besättning pedigree[d] stockstambokförd boskap pedigree[d] cattle
disssubstantiv~et, =mus. D sharp
förutbestämdadjektiv-bestämtpredetermined, predestined, predestinate[d]
1 desssubstantiv~et, =mus. D flat
flikigadjektiv~tbot. lobate, laciniate[d]
© NE Nationalencyklopedin AB