Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cylindersubsttekn. cylinder
topplocksubstbil. cylinder head
topplockspackningsubstbil. cylinder-head gasket
2 valssubsttekn., i kvarn etc. roller; i valsverk roll; på skrivmaskin cylinder
sexcylindrigadjektiven sexcylindrig bil a six-cylinder carbilen är sexcylindrig the car has six cylinders
femcylindrigadjektiven femcylindrig bil a five-cylinder carbilen är femcylindrig the car has five cylinders
fyrcylindrigadjektiven fyrcylindrig bil a four-cylinder carbilen är fyrcylindrig the car has four cylinders
© NE Nationalencyklopedin AB