Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cykelsubstserie cyclefordon bicycle, cycle; vard. bikeåka cykel ride a bicycle
tvåhjulingsubstvagn two-wheeler; cykel bicycle
styrstångsubstpå cykel handlebars (pl.)
gummislangsubstrubber tube; till cykel etc. rubber tyre
reflexsubstreflexåterspegling reflectionpå t.ex. cykel reflector
trehjulingsubstvagn three-wheeler; cykel tricycle; vard. trike
stallsubstbyggnad stable; för cykel shedgrupp racerförare etc. stable
grensleadverbastridesitta grensle på en cykel sit astride a bike
stänkskärmsubstflygel på bil wing; amer. fenderpå cykel, motorcykel el. liten sportbil mudguard; amer. vanligen fender
2 tursubstordning el. omgång turni tur och ordning in turnjag står i tur el. det är min tur it's my turnresa el. utflykt trip <till to>, tour <i of>; utflykt excursion; på cykel el. till häst ride; i bil drivebåten gör fyra turer dagligen the boat runs four times daily150 kr tur och retur 150 kr return, 150 kr there and backtur och retur till… a return ticket to…; amer. a round-trip ticket to…i dans figure
© NE Nationalencyklopedin AB