Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

uppröjningsubstclearing, clearance
röjningsubstclearing
utrymningsubstevacuationröjning clearing
snöskottningsubstclearing (shovelling) away the snow
gläntaverbglänta på dörren open the door slightly
substglade, clearing
© NE Nationalencyklopedin AB