Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

clearingsubstantiv~enclearing
röjsågsubstantiv~en, ~arclearing saw
hyggesubstantiv~t, ~navverkat område clearing
avdukningsubstantiv~en, ~arclearing [the table]
snöskottningsubstantiv~enclearing (shovelling) away [the] snow
utrymningsubstantiv~en, ~arlämnande evacuation, abandonmenttömning clearing
röjningsubstantiv~en, ~arav mark o.d. clearing
uppröjningsubstantiv~en, ~arclearing; efter t.ex. eldsvåda äv. clearance; bildl. clean-up
nyodlingsubstantiv~en, ~aruppodling [land] reclamationområde reclaimed land; i skogsmark [new] clearing
upprensningsubstantiv~en, ~arcleaning out äv. bildl.; av t.ex. avlopp el. hamn clearing out; jfr upprensningsaktion
© NE Nationalencyklopedin AB