Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

civilisationsubstantiv~en, ~er, civilisation[en] civilization
kultursubstantiv~en, ~erkultur[en] civilisation civilization; etnografiskt el. [andlig] bildning culture; se äv. matkulturetc.andlig kultur [intellectual] cultureden antika kulturen the civilization of ancient timesden västerländska kulturen Western civilizationlantbr. o.d. cultivation; t.ex. trädg.el.bakterie~ el. vävnads~ etc. culture; skog. planting, plantation; växter plants (pl.)
© NE Nationalencyklopedin AB