Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

civiladjektivcivil; motsats: militär civiliani det civila in civilian life
substen civil a civilian
civilmålsubstcivil case, civil suit
civilrättsubstcivil law
civilförvaltningsubstcivil service
civilförsvarsubstcivil defence
inbördeskrigsubstcivil war
ämbetsverksubstcivil service department
civilflygsubstverksamhet civil aviation
medborgerligadjektivmedborgerliga rättigheter civil rights
statstjänstemansubstcivil servant, public servant
© NE Nationalencyklopedin AB