Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

citysubstaffärscentrum centre, business and shopping centre; amer. vanligen downtown
stadsplaneringsubsttown-planning, city-planning
innerstadsubstinner cityi innerstaden in the town centre, in the city centre
stadshussubsttown hall; i större stad city hall
rådhussubsttown hall; i större städer city hall
stadsfullmäktigsubsttown councillor; i större stad city councillor
storstadsubstbig city, big town; världsstad metropolis
sönderbombadadjektivvara sönderbombad be destroyed by bombsen sönderbombad stad a city destroyed by bombs
rådmansubstjur., vid tingsrätt district court judge; i vissa städer city court judge
jäktsubstbrådska hurry; fläng bustle, hustlestorstadens jäkt the rush and tear of the city
© NE Nationalencyklopedin AB