Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

citronsubstantiv~en, ~erlemon
kramatransitivt verb~de, ~ttrycka el. pressa el. t.ex. ngns hand squeeze, presskrama saften ur en citron squeeze…dry, squeeze the juice out of…krama ihjäl squeeze…to deathkrama ur squeezekrama [om] omfamna hug, embrace; smeksamt cuddle
saftsubstantiv~en, ~erav frukt, grönsaker, kött juice; kokt med socker (för spädning) [fruit] syrup; blandad med vatten som dryck fruit drink; se äv. apelsinsaft, hallonsaftm.fl.pressa (krama) saften ur en citron squeeze [the juice out of]…, squeeze…dry
smakatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. taste; pröva äv. try; bildl. äv. experiencefår jag smaka [på det]? let me have a taste [of it]!, let me taste (try) it!smaka bra taste nice (good)smakar det bra? tycker du om det do you like it?det smakarcitron it tastes of…, it has a taste (flavour) of…det smakar ingenting (konstigt) it has no (a strange) tastehur smakar det? vad tycker du om det how do you like it?det skulle smaka gott med lite te I could do with…, I feel like…smakangt taste…; prova try…smakar det så kostar det you can't get something (quality) for nothing, you can't make an omelette without breaking eggs
partikelverbsmaka avtastesmaka av såsen med senap flavour…with mustardsmaka av såsen med vin add wine to…smaka påtry, experience
© NE Nationalencyklopedin AB