Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

citronsubstlemon
saftsubstav frukt, kött, grönsaker juicekokt med socker för spädning fruit syrup, syrupblandad med vatten som dryck fruit drinkpressa saften ur en citron squeeze the juice out of a lemon
drickasubstt.ex. limonad soft drink, lemonade
verbdrinkdricka te med citron have (take) lemon in one's teaska vi dricka något? shall we have something to drink?dricka upp finish one's drink
smakaverbsmaka el. smaka tastesmaka bra taste nicesmaka citron taste of lemondet smakar ingenting it has no tastedet smakaar konstigt it has a queer tastedet ska smaka gott med en kopp kaffe I wouldn't mind a cup of coffeevill du smaka? would you like to try one (some etc.)?
© NE Nationalencyklopedin AB