Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ciseleratransitivt verb~de, ~ttekn. chase
drivasubstantiv~n, drivor[snow]driftlägga sig i drivor form (pile itself up in) [great] drifts, drift
transitivt verbdrev, driviteg.el.friare allm. drive; tvinga äv. force, compel; förmå impeldriva maskinen (verket) operate the machinerydriva priserna i höjden force up the pricesdrivas till det yttersta (ytterligheter) be driven (pushed) to extremes (extremities)driven med elektricitet driven (run) by electricityträdg., i drivbänk o.d. forcebedriva el. idkadriva handel carry on tradedriva en affär (en fabrik) run a business (a factory)driva en politik pursue a policyciselera chasetäta caulk
intransitivt verbdrev, driviteg. drive; sjö.el.om moln el. sandel.snö drift; få avdrift make leewaydriva för ankaret drag the (her, its) anchor[gå och] driva ströva, stryka omkring loaf (walk aimlessly) about; flanera roam aboutdriva med ngn skoja pull sb's leg; göra narr av make fun of sb, poke fun at sb, take the rise out of sb; vard. take the mickey out of sb
partikelverbdriva borttr. drive away (off)itr. drift awaydriva igenomtr. drive through; bildl. force (carry) throughdriva sin vilja igenom have (get) one's own waydriva intr.:eg. drive in; fordringar, skatter collectdriva in…i drive…intoitr. drift indriva omkringitr. drift (walk aimlessly) aboutdriva [redlöst] omkring sjö. be adriftdriva påtr. press (urge, push) on; absol. force the pacedriva tillbakatr. drive back, repel, repulsedriva undantr. drive…out of the way; jfr driva bortovandriva upptr.:mera eg. drive up; pris o.d. run (force) up; bildl. äv. raise, increase, step up; jakt. start; anskaffa procure, obtain; plantor growdriva uttr. drive…out; expel <ur from>; onda andar exorcize; djävulen cast outitr. drift out
© NE Nationalencyklopedin AB