Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cigarillsubstantiv~en, ~ercheroot, cigarillo; amer. äv. stogie
cigarrcigarettsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse cigarill
© NE Nationalencyklopedin AB