Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

slängaverbvard. chuck, sling; vårdslöst toss; häftigt fling; kasta bort throw away, chuck awaysläng dig i väggen! go and take a running jump!
langaverblanga ngt räcka från hand till hand pass sth from hand to hand; skicka hand sth; kasta chuck sthlanga narkotika peddle drugs, push drugslanga sprit peddle liquor
1 spolaverbvatten etc. flush; skölja rinse; med. syringe; på toaletten flushspola av t.ex. bilen wash downförkasta, vard. scrap, chuck out
verb och partikelverbspola avt.ex. bilen wash downspola bortwash awayspola i (upp) vatten i badkaretrun a bathspola ner ngt i toalettenflush sth down the toilet
© NE Nationalencyklopedin AB