Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

chokesubstchoke
kiknaverbchoke with coughingkikna av skratt choke with laughter
storknaverbchoke <av with>, suffocate <av from>
kvävaverbchoke; av syrebrist el. rök vanligen suffocate; med t.ex. kudde smothervara nära att kvävas be almost choking <av with>opposition suppress; revolt quell
2 stoppaverbstrumpor etc. darn, mendfylla fill; stoppa full stuff; möbler upholsterstoppa fickorna fulla med fill one's pockets withstoppa in etc. put, thrust
verb och partikelverbstoppa i sigäta put awaystoppa instoppa undan tuck away <i in, into>stoppa ned (ner)put down, tuck downstoppa ommöbler re-upholsterstoppa om ett barn tuck a child up in bedstoppa tillfylla igen hål etc. stop up, fill up; täppa till rör etc. choke, block upstoppa undanstow awaystoppa uppdjur etc. stuff
© NE Nationalencyklopedin AB