Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

checksubstcheque <visst beloppskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; amer. check <visst beloppskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>betala med check pay by chequelösa in en check cash a cheque
stickprovsubstspot check
tullkontrollsubstcustoms check
snabbkassasubstfast check-out; amer. express check-out lane
kollsubstcheckgöra en extra koll check specially, double-checkhålla koll keep a check on
stävjaverbcheck; undertrycka suppress
checkaverbcheckchecka in check inchecka ut check out
resechecksubsttraveller's cheque; amer. traveler's check
2 stämmaverbhejda stem, check
pollettsubstcheck, counter; gaspolett disc
© NE Nationalencyklopedin AB