Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

championsubstchampion; vard. champ
mästarinnasubstchampion, woman champion
europamästaresubstEuropean champion
mästaresubstmaster; sport. champion
världsmästare och världsmästarinnasubstworld champion
kämpesubstfighterförkämpe champion <för of>
förkämpesubstadvocate <för of>, champion <för of>
flerfaldigadjektivflerfaldigapl. many, numeroushan är flerfaldig mästare he has been a champion many times over
2 föreprepositionbefore, ahead ofinte före kl. 7 not before sevenföre detta (förk.f.d.): hennes före detta her exföre detta ambassadör i… formerly ambassador in…hennes före detta man her ex-husbandföre detta rektorn vid… the late headmaster at…före detta världsmästare ex-champion of the world
adverbbeforedagen före the day beforevara (ligga) före be aheadmin klocka går före my watch is fast
© NE Nationalencyklopedin AB