Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

centralsubstcentrecentralen järnvägsstation the central station
adjektivcentraldet centralaväsentliga i ngt the essential thing about sth
kärnfrågasubstcentral issue, central question
MellaneuropaCentral Europe
centralförvaltningsubstcentral administration
centralvärmesubstcentral heating
mellaneuropeiskadjektivCentral European
värmeledningsubstanläggning heating, central heating
centralstationsubstcentral station, main station
vägrensubstvägkant vergemittremsa central reserve
mellerstaadjektivmiddlemellersta Sverige Central Sweden
© NE Nationalencyklopedin AB