Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

procentsubstper cent; tal percentage
procentsatssubstrate per cent, percentage
hundraprocentigadjektivone hundred per cent; fullständig complete
öresubstöreutan ett öre på fickan without a pennyinte värd ett rött öre not worth a brass farthing; amer. not worth a cent
© NE Nationalencyklopedin AB