Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

cellsubstantiv~en, ~ercell
fotocellsubstantiv~en, ~erphotocell, photoelectric cell
fängelsecellsubstantiv~en, ~erprison cell
tumörcellsubstantiv~en, ~ermed. tumour cell
syncellsubstantiv~en, ~eranat. visual cell
sädescellsubstantiv~en, ~erfysiol. sperm [cell]
celldelningsubstantiv~en, ~arbiol. cell division
cellväggsubstantiv~en, ~arbiol. cell-wall
solcellsubstantiv~en, ~ertekn. solar cell
stamcellsubstantiv~en, ~erbiol. stem cell
© NE Nationalencyklopedin AB