Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cellsubstcell
madrasseraverbpadmadrasserad cell padded cell
fängelsecellsubstprison cell
blodkroppsubstblood cell, blood corpuscle
sädescellsubstfysiol. sperm, sperm cell
fotocellsubstphoto-electric cell, photocell
gallersubstskyddsgaller gratingi bur, cell m.m. bars (pl.)
arrestsubstarrest; lokal cellsitta i arrest be under arrest, be in custody
© NE Nationalencyklopedin AB