Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

cdsubstantivcd:n, cd:ar el. = el. cd-skivorskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknascd-skiva CDförk. för compact discskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ffb-group saknascompact discfinns den på cd? do you have it on CD?cd:n, cd-spelareskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknascd-spelare CD (compact disc) player
cd-läsaresubstantiv~n, =data. CD drive
cd-spelaresubstantiv~n, =CD (compact disc) player
cd-brännaresubstantiv~n, =data. CD recorder (writer)
cd-skivasubstantiv~n, -skivorCDförk. för compact disccompact disc
cd-romsubstantiv~men, = el. ~merdata. CD-ROMförk. för compact disc read-only memory
kompaktskivasubstantiv~n, -skivorcompact discförk.CD
samlingsalbumsubstantiv~et, =skiva compilation album (CD); som titel ofta greatest hits
pausknappsubstantiv~en, ~arpå t.ex. cd-spelare pause button (control)
plattasubstantiv~n, plattorallm. plate; tunn lamin|apl. -aerund disc (amer. disk); cd~ [compact] disc, CD; grammofon~ record, disc; kok~ hot plate, hob; sten~ flag[stone]; golv~ el. vägg~ tile; flyg. apron, tarmacintransitivt verb~de, ~tplatta till (ut) flatten [out]; valsa ut laminateplatta till ngn ordentligt bildl. squash sb flat
© NE Nationalencyklopedin AB