Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

cdsubstCD, compact disc
cd-brännaresubstCD-writer, CD-burner
cd-skrivaresubstdata. CD-writer
cd-skivasubstCD, compact disc
cd-spelaresubstCD-player, compact disc player
cd-rwsubstskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för compact disc-rewritabledata., skrivbar cd som kan återanvändas cd-rw
cd-romsubstCD-ROMförk. för compact disc read-only memory
plattasubstplate; rund disccd CD, disc; grammofonskiva recordkokplatta hotplate
verbplatta till (ut) flatten, flatten outplatta till ngn squash sb
singelsubsti tennis singlespl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasmatch singles matchcd el. vinylskiva single
vinylsubstvinyl äv. grammofonskiva i motsats till cd-skiva el. kassett
© NE Nationalencyklopedin AB