Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fiksubstvard. café
uteserveringsubstlokal open-air café, open-air restaurant
långtradarfik och vard.långtradarkafésubsttransport café; amer. truck stop
konditorisubstmed servering café; utan servering bakery
kafésubstcafé; på hotell etc. coffee room
trottoarserveringsubstpavement restaurant; amer. sidewalk restaurant, sidewalk café
© NE Nationalencyklopedin AB