Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

csubstmusik. C
C-vitaminsubstvitamin C
cesssubstmusik. C flat
cisssubstmusik. C sharp
vitaminsubstvitaminCvitamin vitamin C
Celsius30 grader Celsius (30° C) 30 degrees Celsius (30°C)
skrapningsubstmed. dilatation and curettage (förk.D&C)
avståverbavstå från a) give up <att gå going> b) avsäga sig renounce c) låta bli refrain from d) undvara dispense with
snitsaverbvard.snitsa till (ihop) a) t.ex. middag knock up, fix b) ett tal put together c) piffa upp smarten up
förstoraverbförstora el. förstora upp a) foto. enlarge; vard. blow up b) optiskt magnify c) göra stor affär av exaggerate, magnify
© NE Nationalencyklopedin AB