Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

byteshandelsubstantiv~nbarter, exchangeidka byteshandel barter
naturahushållningsubstantiv~enprimitive (genom byteshandel barter) economy
1 bytesubstantiv~t, ~nutbyte exchange; vid byteshandel barter (båda endast sg.)förlora på bytet lose by the exchangerov booty (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasplunder (sg.); spoils (pl.), äv. bildl.; jakt. quarry (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasrovdjursel.bildl. prey (sg.)bli ett lätt byte för ngn fall an easy prey to sb
bytatransitivt verbbytte, byttömsa el. skifta change; ömsesidigt exchange; vid byteshandel barter, trade; vard. swap <mot for>jag skulle inte vilja byta med honom I wouldn't like to change places with himbyta bil trade (turn) in one's old car for a new onebyta [om] changebyta kläder change one's clothesbyta plats flytta sig move; ömsesidigt change places (seats)byta tåg change trainshan bytte sin kniv mot en klocka he traded (bartered, swapped) his penknife for a watch
partikelverbbyta avrelievebyta bortexchange, barter, swap <mot for>byta int.ex. bil trade in <mot for>byta omchangebyta till sig (sig till) ngtget sth in exchange <mot for>byta upp sighon bytte upp sig till en nyare bil she traded in her car for a newer modelbyta utexchangebyta ut A mot B exchange A for B, substitute B for A
© NE Nationalencyklopedin AB